FANDOM


Vortex - zjawisko na Pandorze, najsilniej widoczne w pobliżu Drzewa Dusz, ale obecne w całych Górach Alleluja. Jest spowodowane przez ogromne złoża unobtanium zlokalizowane pod powierzchnią, co generuje silne pole magnetyczne. Pozwala to na unoszenie się w powietrzu gór oraz zakłóca urządzenia pomiarowe i naprowadzające zainstalowane w urządzeniach ludzi, co czyni je bezużytecznymi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.