FANDOM


CGI (ang. Computer Generated Imagery) – wszelkie elementy obrazu (postacie, pojazdy, krajobraz), które powstały wyłącznie za pomocą komputera.

CGI jest stosowany w filmach, programach telewizyjnych, reklamach oraz wszelkich mediach drukowanych. Gry wideo najczęściej korzystają z grafiki komputerowej w czasie rzeczywistym (rzadko z CGI), ale mogą się również składać z przerenderowanych "przerywników" oraz filmów intro, które są typowymi aplikacjami CGI.

CGI jest przeważnie stosowany do efektów wizualnych, ponieważ jego jakość jest często wyższa, a efekty są oparte na procesach fizycznych.

Może to jednemu artyście na stworzenie materiałów bez potrzeby wynajęcia aktorów, kosztownych materiałów lub rekwizytów. Ostatnia dostępnośc oprogramowania CGI i zwiększnie prędkości komputerów pozwoliła indywidualnym artystom i małym przedsiębiorstwo na produkcję profesjonalnych jakościowo filmów, gier oraz obrazów na komputery osobiste.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki